Skip to main content

Beton- en staaltechniek

Betoninspectie

SFA-Testsystemen voert inspectie en onderzoek uit naar de toestand van de betonconstructies. Hiervoor zijn verschillende technieken en procedures ontwikkeld om op een gefundeerde manier uitsluitsel te geven over de noodzaak en mogelijkheden voor (preventief) betononderhoud.

Als onafhankelijk advies- en inspectiebureau leveren wij maatwerk om de staat van uw betonconstructie in kaart te brengen met als doel de levensduur van de constructie te verlengen en de veiligheid van de constructie te waarborgen. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijke risico’s voor mens, milieu en uw bedrijfsvoering.

Betonschades ontwikkelen zich altijd in de loop der tijd. Het ontstaan van een betonschade wordt vaak veroorzaakt door invloeden van buitenaf zoals mechanische, thermische en chemische belastingen maar kunnen ook ontstaan zijn tijdens de aanleg van de constructie.

De meerwaarde van een preventieve inspectie is niet te onderschatten. Vaak worden schades voor een ‘ongetraind oog’ pas zichtbaar wanneer de betonschades zich in een vergevorderd stadium bevinden. De kosten voor het herstellen van de schade zijn in dat geval erg hoog. Om kosten te besparen en de veiligheid te waarborgen is het raadzaam om tijdig een inspectie uit te voeren en de staat van de constructie in kaart te brengen. Onze getrainde, opgeleide en ervaren betondeskundigen kunnen u hiermee helpen.

Uit te voeren inspecties

  • Schadebepaling, schade-inventarisatie en het achterhalen van schadeoorzaken.

  • Toestandsinspecties om de staat van de constructie in kaart te brengen.
  • Oorzaak-gevolg onderzoek: het onderzoeken wat de oorzaken van de geldende belasting op de constructie zijn.
  • In kaart brengen van het te verwachten schadepatroon in de toekomst.
  • Onderzoek doen naar de veiligheid van de constructie.
  • Advisering van prioritering met betrekking tot het uit te voeren herstel.

Inspectiemethode

Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van inspecties. Afhankelijk van de aanleiding, de situatie en de optredende belastingen wordt een inspectiemethode met u afgestemd.

De inspecties worden ten alle tijden uitgevoerd conform de geldende CUR-Aanbevelingen (Nederland) of de NBN B – Normen (België).

  • Visuele inspectie: inspecteren met het blote oog, aangevuld door optische hulpmiddelen om de staat van de constructie beoordelen.

  • Technische inspectie: Het beoordelen van de constructie door middel van destructief of non-destructief onderzoek. Een omschrijving van de verschillende vormen van nader onderzoek wordt beschreven op de pagina Nader Onderzoek. 

  • Laboratoriumonderzoek: Monstername en beproeven op verschillende schademechanismen zoals; Carbonatatie, Chloride, Sulfaten, ASR schade etc.

Door ons uitgebreide arsenaal aan apparatuur, kennis en ervaring kunnen wij alle schademechanisme herkennen, achterhalen en onderzoeken.

Rapportage

De onderzoeksresultaten worden door ons vastgelegd in een duidelijk rapportage aangevuld met een advies over te ondernemen vervolgstappen. Hierbij zullen wij altijd rekening houden met de veiligheid, levensduur en beschermende afwerking van de constructie.

Geïnteresseerd?