Skip to main content

Beton- en staaltechniek

Microbiologically Influenced Corrosion

Bent u er zeker van dat uw “fire water system” nog wel werkt over één, vijf of tien jaar? Weet u zeker dat het nu goed werkt als het onverhoopt echt nodig is?

Corrosie

Corrosie is een groot onderschat probleem in de industrie. Corrosie is een ongewenste aantasting van een materiaal ten gevolge van chemische of elektrochemische reacties met componenten uit de omgeving. In de volksmond wordt vaak gesproken over oxideren van metaal. Bij staal wordt dit oxideren roesten genoemd.

De aantasting van materialen is ongewenst en een grote kostenpost voor de industrie. Het gecorrodeerde materiaal is of gaat verloren of moet worden gerepareerd. In sommige gevallen zal het uiterlijk van het materiaal aanzienlijk verslechteren. Daarnaast kan de gevolgschade van corrosie enorm en niet te overzien zijn.

Er wordt onderscheid gemaakt in chemische corrosie en elektrochemische corrosie. Het belangrijkste verschil is dat bij chemische corrosie water geen rol speelt en bij elektrochemische corrosie wel.

Microbiologically Influenced Corrosion (MIC)

Als gevolg van microbiologische beïnvloeding kan materiaal ook gaan corroderen of kan het corrosieproces extreem versneld worden. Deze vorm van biocorrosie heet Microbiologically Influenced Corrosion, kortweg MIC, genoemd. MIC corrosie wordt geacht betrokken te zijn in ongeveer 35% van alle corrosiegevallen en kan lokaal leiden tot 10-1000 maal hogere corrosiesnelheden. MIC kan ontstaan door toevoeging van bio-componenten aan bijvoorbeeld brandstoffen (actueel probleem bij opslag van brandstoffen in stalen tanks) maar kan ook ontstaan doordat het materiaal (op z’n minst tijdelijk) in aanraking komt met niet steriel water. MIC kan voorkomen in oppervlaktewater, rivierwater, brak water, zeewater maar ook in stilstaand leidingwater.

Microbiologically Influenced Corrosion ontstaat door micro-organismen. De aanwezigheid van zuurstof, opgesloten in luchtzakken in bijvoorbeeld een sprinklerinstallatie  vormen samen met andere opgeloste voedingsstoffen en ijzer uit de pijpwanden, de perfecte omgeving voor MIC. Een kleine hoeveelheid oxidatiecorrosie kan voldoende zijn om verschillende soorten bacteriën samen te laten komen en een kolonie te creëren binnen een zogenaamde biofilm en de cyclus van MIC te starten. Deze kolonie binnen de biofilm kan dan voor ernstige schade aan het materiaal/systeem zorgen.

MIC mag niet worden onderschat. Problemen als gevolg van MIC mogen niet ongemoeid blijven. De gevolgen kunnen extreem en desastreus zijn. Denk hierbij aan een ondergrondse stalen tank die lek raakt en bodemverontreiniging veroorzaakt, een firewater systeem dat faalt omdat de druk weg valt als gevolg van een lekke leiding of een verstopping in een leiding door vorming van tubercles. Allen veroorzaakt door de aanwezigheid van MIC.

MIC kan voorkomen bij vele metaalsoorten zoals staal, rvs, aluminium, nikkel maar ook in beton.

In eerste instantie is het verstandig een goede MIC-diagnose uit te voeren. Het is van wezenlijk belang vast te stellen of het daadwerkelijk om MIC corrosie gaat. Zodra met redelijke zekerheid is vastgesteld dat het corrosieprobleem te maken heeft met micro-organismen moet begonnen worden met bestrijding.

MIC Corrosie – Hoe kunnen wij u helpen?

SFA-Testsystemen heeft zich gespecialiseerd in corrosiebestrijding. In het bijzonder op het gebied van MIC. Wij werken daarbij intensief samen onze vaste partner die ruime ervaring heeft op het gebied van materiaalkeuzes en gespecialiseerd is in geavanceerde onderzoeksmethodes. Hierdoor zijn we in staat om u volledig te ondersteunen bij uw MIC corrosie problematiek.

Door de combinatie van alle beschikbare tools kunnen wij een zo’n uitgebreid mogelijk (allesomvattend) onderzoek voor u uitvoeren ten behoeve van een juiste MIC-diagnose. De diagnose wordt zorgvuldig gedocumenteerd. Dit doen wij onder andere door het uitvoeren van visueel en microscopisch ‘failure’ onderzoek en door micro-bacteriële op groei gebaseerde opsporingsmethodes. Naast de traditionele technieken op basis van kweekmethoden kunnen wij ook beschikken over geavanceerde moleculaire technieken. Deze methodes kennen grote voordelen ten aanzien van snelheid, ze zijn a-selectief waardoor in de analyse alle organismen kunnen worden meegenomen en daarnaast zijn ze zeer goed bruikbaar voor organismen die alleen onder zeer extreme omstandigheden kunnen of willen groeien.

SFA-Testsystemen kan adviseren over de beste mogelijkheden van bestrijding. Hierbij kan men denken aan advies over en het gebruik van antimicrobiële middelen, de toepassing van inhibitoren en advies over het ontwerp en beschermende maatregelen over de hele installatie.

Onze aanbevelingen houden altijd rekening met de haalbaarheid in elke specifieke situatie van onze opdrachtgevers.

Wilt u meer weten over corrosie en/of microbiologisch beïnvloede corrosie specifiek? Neem contact met ons op

Geïnteresseerd?