Skip to main content

Bodem­bescherming

Verklaring vloeistofdichte voorziening

Een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening, voorheen PBV-Verklaring, is een door de Deskundig Inspecteur afgegeven bewijs dat de betreffende vloeistofdichte voorziening op moment van afgifte van de verklaring voldoet aan de eisen zoals gesteld in AS SIKB 6700.

Een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening, voorheen PBV Verklaring, is een door de Deskundig Inspecteur afgegeven bewijs dat de betreffende Vloeistofdichte Voorziening op moment van afgifte van de verklaring voldoet aan de eisen zoals gesteld in AS SIKB 6700.

In beginsel is een Verklaring 6 jaar geldig. Of de voorziening in die periode ook vloeistofdicht blijft, moet in de regel jaarlijks door de gebruiker van de voorziening aantoonbaar worden beoordeeld. Deze beoordeling wordt de Bedrijfsinterne Controle (BIC) genoemd en kan ook door SFA-Testsystemen worden uitgevoerd.

De rapportage van de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening is voor Bevoegd Gezag hét bewijs dat de betreffende voorziening door een onafhankelijk Deskundig Inspecteur als vloeistofdicht is aangemerkt.

Per 1 oktober 2008 is de PBV-Verklaring niet langer opgenomen in het Activiteitenbesluit. De inspecties conform AS SIKB 6700, protocol 6701 t/m 6704 worden sindsdien geregistreerd bij de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB, www.sikb.nl). 

Klik voor vergroting

Geïnteresseerd?