Skip to main content

Bodem­bescherming

Visuele inspectie vloeistofdichte vloer

Bij een visuele inspectie van uw vloeistofdichte vloer of verharding wordt beoordeeld of de vloeistofdichte vloer of verharding voldoet aan de technische aspecten die in de AS SIKB 6700 en protocol AS SIKB 6701 (voorheen CUR/PBV-Aanbeveling 44) zijn aangegeven.

Bij een vloeistofdichte vloer of verharding wordt in het kort voldaan aan de voorwaarden dat vloeistoffen niet dóór of ván de vloeistofdichte vloer kunnen weglopen naar de ondergrond.

Randvoorwaarden om inspectie vloeistofdichte vloer of verharding mogelijk te maken

  • de vloeistofdichte vloer of verharding dient gereinigd te zijn;

  • de vloeistofdichte vloer of verharding dient zoveel als mogelijk vrijgemaakt te zijn van losse obstakels en opgeslagen stoffen.

Na uitvoeren van de visuele inspectie worden de resultaten in een rapportage verwoord. Indien geen gebreken zijn geconstateerd volgt de afgifte van een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening. Hiermee kunt u aantonen aan de wet- en regelgeving te voldoen.
Indien wel gebreken aan de vloeistofdichte vloer of verharding worden geconstateerd dan wordt in de rapportage per gebrek een professionele mening  afgegeven waarmee de aannemer kan worden aangestuurd.

Bij een visuele inspectie wordt alleen het zichtbare oppervlak van de vloeistofdichte vloer of verharding beoordeeld. Dit kan invloed hebben op de aard, hoeveelheid en uiteraard de kosten van eventueel te herstellen gebreken. Om dit te vermijden is de luchttest inspectie vloeistofdichte vloer ontwikkeld, waarbij de gehele constructie wordt beoordeeld. Dit leidt in veel situaties tot grote besparingen in herstel- en beheerskosten!

SFA-Testsystemen beschikt over de juiste kwalificaties om inspecties van uw vloeistofdichte vloer, verharding en riolering uit te voeren.

 

Geïnteresseerd?