Skip to main content

Bodem­bescherming

Wet- en regelgeving

Tegenwoordig zijn overal wetten en regels voor, dus ook voor bodembescherming. Van het uitvoeren van bodemrisico-analyses tot inspecties van vloeistofdichte voorzieningen en bemonstering van peilbuizen. Alles staat omschreven in normdocumenten. SFA-Testsystemen geeft u inzicht en advies in de huidige wetten en regels die van toepassing zijn op al uw vragen.
Bij de verschillende diensten welke worden aangeboden door SFA-Testsystemen behoren ook diverse verschillende wetten en regels. Bijgaand een overzicht met de wet- en regelgeving welke wij o.a. hanteren voor onze diensten op het gebied van bodembescherming:

Wet- en regelgeving

Wet milieubeheer
Activiteitenbesluit
Besluit bodemkwaliteit
Wet bodembescherming

Vanaf 1 januari 2024 worden de diverse wetten op het gebied van bodembescherming (en diverse andere wetten op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur) gebundeld in de omgevingswet. Het activiteitenbesluit zal worden vervangen door het  Besluit activiteiten leefomgeving.

Bodemrisico-analyses

Inspectie vloeistofdichte voorzieningen

NEN-EN ISO/IEC 17020. Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren
CUR/PBV Aanbeveling 44, vierde herziene uitgave (2005), Beoordeling vloeistofdichtheid van vloeistofdichte voorzieningen. Is per 31 december 2012 vervangen door het AS SIKB 6700 en de bijbehorende protocollen
AS SIKB 6700, Accreditatieschema Inspectie bodembeschermende voorzieningen
Protocol 6701, Visuele inspectie vloeistofdichtheid
Protocol 6702, Geo-elektrische meting vloeistofdichtheid
Protocol 6703, Hydrologische meting vloeistofdichtheid
Protocol 6704, Meten vloeistofdichtheid met luchttestsysteem

Geïnteresseerd?