Skip to main content

Onze diensten

Veiligheidsinspecties

Inspectie NEN 3140

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van uw medewerkers. Het periodiek keuren van uw elektrische installaties speelt hierbij een belangrijke rol. Een periodieke keuring helpt u om uw elektrische installaties in goede staat te houden en eventuele incidenten te voorkomen.

Inspectie en onderhoud BMI/ OAI

In Nederland zijn de eisen voor het inspecteren van brandmeldinstallaties vastgelegd in het Bouwbesluit en de NEN 2654-1 norm. Deze regelgeving schrijft voor dat brandmeldinstallaties minimaal één keer per jaar moeten worden geïnspecteerd om te controleren of deze nog goed functioneren en voldoen aan de geldende voorschriften.

Onderhoud blusmiddelen en noodverlichtingen

Veiligheid staat hoog in het vaandel en daarbij horen goed functionerende brandblusmiddelen en noodverlichtingen. SFA-Testsystemen biedt betrouwbare en vakkundig service en onderhoud aan het onderhoud van brandblussers, andere brandveiligheidsmiddelen en noodverlichtingssystemen.

Brandblussystemen

Het onderhoud van brandblussystemen is van cruciaal belang om de veiligheid te waarborgen. Deze systemen zijn ontworpen om snel en effectief branden te bestrijden. Door regelmatig onderhoud blijft uw installatie in goede staat en worden storingen voorkomen. 

Legionellapreventie

SFA-Testsystemen is gespecialiseerd in preventief advies en beheersing van de legionellabacterie. Van een risicoanalyse en legionellabeheersplan tot alle uitvoerende legionella-werkzaamheden. Denk aan monstername, spoelen en keerklepcontroles. We kunnen u de zorg rondom legionellapreventie en -bestrijding volledig uit handen nemen.

Tankinspectie

Opslagtanks dienen op een regelmatige basis op diverse aspecten te worden gecontroleerd om de integriteit te waarborgen en risico’s op calamiteiten met gevolgen voor mens en milieu te voorkomen. SFA-Testsystemen is gespecialiseerd in tankinspecties waarbij met behulp van 3D-meetapparatuur (laserscanners) tank(bund)-inhoudsmetingen worden uitgevoerd.

Geïnteresseerd?