Skip to main content

Veiligheidsinspecties

NEN 3140 keuring voor installaties

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van uw medewerkers. Het periodiek keuren van uw elektrische installaties speelt hierbij een belangrijke rol. Een periodieke keuring helpt u om uw elektrische installaties in goede staat te houden en eventuele incidenten te voorkomen.

Het is belangrijk dat u als werkgever zorgt voor een veilige werkomgeving en dat u de NEN 3140 norm naleeft. Dit betekent onder andere dat uw elektrische installaties periodiek gekeurd moeten worden. Een NEN 3140 keuring is de beste manier om de veiligheid van uw elektrische installaties en apparaten te waarborgen. Met deze keuring voldoet u als bedrijf aan de Arbowetgeving, kunt u aantonen dat uw medewerkers in een veilige werkomgeving kunnen werken en minimaliseert u het risico op incidenten.

De installatie en de verdelers worden visueel beoordeeld. Alle schakel- en verdeelinrichtingen inclusief vast aangesloten verbruikers op de installatie worden gemeten. Op speciale meetlijsten worden de tijdens de inspectie verkregen meetwaarden vastgelegd.

Bij de inspectie van een installatie wordt nagegaan of er wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot:

  • de beschermingsleidingen en hun verbindingen
  • de circuitimpedantie van het stroomstelsel
  • de aardverspreidingsweerstand
  • de isolatieweerstand van elk gedeelte van de installatie
  • de goede werking van de aardlekbeveiligingen
  • de veilige scheiding van de stroomketens
  • de goede werking van schakelende beveiligingstoestellen tegen overstroom
  • de goede werking van beveiligingstoestellen tegen hoge temperatuur
  • de goede werking van de veiligheidsketens
  • de deugdelijkheid van de verbindingen

Onze professionele keurmeesters voeren NEN 3140 keuringen uit conform de geldende normen en voorschriften. Na de keuring ontvangt u een duidelijk rapport met de bevindingen en eventuele aanbevelingen.

Zorg dat uw medewerkers veilig kunnen werken en laat uw elektrische installaties keuren volgens de NEN 3140 norm. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.

Geïnteresseerd?