Skip to main content

Veiligheidsinspectie

Legionellapreventie

SFA-Testsystemen is gespecialiseerd in preventief advies en beheersing van de legionellabacterie. Van een risicoanalyse en legionellabeheersplan tot alle uitvoerende legionella-werkzaamheden. Denk aan monstername, spoelen en keerklepcontroles. We kunnen u de zorg rondom legionellapreventie en -bestrijding volledig uit handen nemen.

Geïnteresseerd?