Skip to main content

Veiligheidsinspecties

Legionellapreventie

Monstername en analyse

Legionellabesmetting kan zeer ernstige en soms zelfs dodelijke gevolgen hebben. De wetgeving schrijft voor dat een groot aantal bedrijven en instellingen de plicht hebben deugdelijk water beschikbaar te stellen.

Voor het vaststellen van de aanwezigheid van legionella worden er watermonsters genomen bij diverse tappunten. Deze worden in een daartoe geaccrediteerd laboratorium geanalyseerd en indien noodzakelijk worden legionella species geserotypeerd. Van die analyse verschijnt een rapportage met resultaten.

Indien er een verhoogde concentratie legionella species aangetroffen wordt kunnen wij met diverse maatregelen een snelle opvolging geven. 

Geïnteresseerd?