Skip to main content

Veiligheidsinspecties

Legionellapreventie

Reiniging en desinfectie

Door omstandigheden kan het voorkomen dat een desinfectie of reiniging van een waterinstallatie noodzakelijk is om legionella te elimineren. Dit kan op diverse wijzen gebeuren, echter de meest voorkomende methoden zijn een thermische en chemische desinfectie.

Een thermische desinfectie gebeurt met een externe warmwaterbereider. Deze wordt direct na de watermeter geplaatst en geïsoleerd van de voedende waterleiding door middel van een inlaatcombinatie. Op deze wijze kan er gedurende een langere periode een hoge temperatuur behouden worden in de complete waterinstallatie om legionella species te leiminieren.

De chemische desinfectie wordt uitgevoerd met behulp van professionele apparatuur en goedgekeurde desinfectiemiddelen. Op deze wijze wordt het besmette leidingstelsel, afhankelijk van de omvang van de besmetting en het leidingwerk, enkele uren voorzien van desinfectiemiddelen welke de legionella species elimineren. Om eventuele overlast te beperken kunnen deze werkzaamheden uitgevoerd worden wanneer het u uitkomt, dus bijvoorbeeld ook in het weekend en ’s nachts. Voor al onze desinfectie- en reinigingswerkzaamheden hanteren wij zeer gunstige all-in tarieven.

Geïnteresseerd?