Skip to main content

Veiligheidsinspecties

Legionellapreventie

Waterleidingsystemen

NEN 1006 – Algemene Voorschriften voor Leidingwaterinstallaties

Leidingwaterinstallaties in Nederland dienen conform de Regeling Bouwbesluit te voldoen aan de eisen zoals opgenomen in de NEN 1006. De grondslagen voor deze norm zijn:
  • Voldoende hoeveelheid en druk;
  • Betrouwbaar voor volksgezondheid;
  • Veilig voor leven en eigendommen gebruiker en derden;
  • Levering van derden niet nadelig wordt beïnvloed;
  • Vermijden geluidhinder;
  • Geen verspilling van leidingwater en/of energie;
  • Langdurig en ongestoord gebruik;
  • Kwaliteit verschillende soorten leidingwater niet nadeling beïnvloeden door verbindingen onderling of anderszins
In de VEWIN werkbladen wordt een praktische invulling gegeven aan de eisen uit de NEN 1006.

Legionellapreventie

In de NEN 1006 zijn installatie-eisen opgenomen aangaande legionellapreventie in leidingwaterinstallaties. Bij leidingwaterinstallaties waar besmetting met Legionella is vastgesteld, blijkt vaak dat de leidingwaterinstallatie niet (meer) voldoet aan de eisen uit de NEN 1006. Het gevolg is dat er of wel aanpassingen aan de leidingwaterinstallatie moeten worden uitgevoerd, dan wel dat periodiek beheermaatregelen moeten worden uitgevoerd.

SFA-Testsystemen kan u advies geven omtrent het ontwerp en/of aanpassing van leidingwaterinstallaties, zodat u niet achteraf tegen hoge kosten van aanpassingen of beheersmaatregelen aanloopt.

Geïnteresseerd?