Skip to main content

Veiligheidsinspecties

Onderhoud blusmiddelen en noodverlichtingen

Advies en brandbeveiliging

De brandveiligheid van uw bedrijf is een vereiste voor u en uw verzekeraar. Een juiste projectering is dan ook van essentieel belang. De projectering van brandblusmiddelen, het opstellen van een bedrijfsnoodplan en een vluchtroutesignalering is werk voor specialisten.  SFA-Testsystemen is uw partner voor deze specialistische taken! In overleg met u leveren wij maatwerk voor elk type bedrijf.

Brandbeveiliging

Heeft u een nieuw pand of object dat moet worden beveiligd tegen brand, dan bent u bij SFA-Testsystemen aan het juiste adres. Wij verzorgen voor u volledige brandbeveiliging van elk pand of object. Tijdens ons kennismakingsgesprek luisteren we aandachtig naar uw wensen en behoeften. Vervolgens zullen wij een brandrisico analyse maken van uw bedrijf en werkzaamheden en gaan wij de brandveiligheid bepalen door middel van projectering conform de wettelijke eisen uit NEN 4001.  Op basis van onze bevindingen stellen we een analyse- en actieplan op. Na uw goedkeuring gaan we over tot de uitvoering van dit plan.

Projectering

Projectering houdt in dat we brandblusmiddelen zo plaatsen in een pand of object dat er een effectieve brandbeveiliging ontstaat. Dit proces omvat drie stappen. Eerst delen we het te beveiligen pand in verschillende zones met vergelijkbaar gebruik en brandrisico in. Vervolgens bepalen we de basisveiligheid per zone. Dit houdt in dat we het minimumaantal vereiste brandpreventiemiddelen binnen die zone volgens de wettelijke eisen vaststellen. Tot slot, op basis van specifieke risico's binnen uw bedrijf, bepalen we aanvullende brandpreventiemiddelen per zone. Nadat deze gegevens zijn vastgelegd, gaan we over tot de projectering. We tekenen de locaties van brandpreventiemiddelen in op de bouwtekeningen en definiëren vluchtroutes, noodplannen en veiligheidssignaleringen.

Praktijk

Wanneer de plannen zijn opgesteld, evalueren we samen met u als opdrachtgever of deze in de praktijk uitvoerbaar zijn. Op locatie zullen wij alle punten nalopen. Na goedkeuring worden de brandpreventiemiddelen, vluchtroutes en noodplannen geïnstalleerd. De blusmiddelen en noodverlichtingen worden gekeurd na plaatsing. De resultaten worden gerapporteerd in een keuringsrapport. Dit keuringsrapport, met indien gewenst met een certificaat, wordt verstrekt aan de opdrachtgever. Hierbij kan zelfs gebruik gemaakt worden van ons digitaal logboek.

Nadat alles is geïnstalleerd en gebruiksklaar is gemaakt, voeren we een controle  uit om te controleren of uw bedrijf op alle vlakken beschermd is tegen brand.

SFA-Testsystemen denkt graag met u mee en adviseert u waar nodig.

Geïnteresseerd?