Skip to main content

Veiligheidsinspecties

Onderhoud blusmiddelen en noodverlichtingen

Controle en onderhoud brandblusmiddelen

Veiligheid staat tegenwoordig hoog in het vaandel en daarbij horen goed functionerende brandblusmiddelen. Om brandblusmiddelen goed functionerend te houden is onderhoud noodzakelijk. SFA-Testsystemen biedt betrouwbare en vakkundig service en onderhoud aan uw brandblusmiddelen. 

Blusmiddelen en onderhoud

Onder blusmiddelen vallen draagbare blustoestellen, brandslanghaspelsen en  blusdekens. Bij aanschaf van blusmiddelen worden de blusmiddelen – voorzien van een keurmerk – gecontroleerd en goedgekeurd geleverd. Echter is het van groot belang de blusmiddelen periodiek te controleren op de werking. Het is mogelijk dat blusmiddelen die niet regelmatig worden gecontroleerd, niet goed functioneren in geval van nood. Hierin spelen externe factoren van de omgeving een grote rol, zoals: het weer, de luchtvochtigheid, en de locatie van de blusmiddelen (buiten, binnen of in een openbare ruimte). Om te voorkomen dat de blusmiddelen stagneren in werking bij situaties waarbij zij juist van groot belang kunnen zijn voor de veiligheid van u en uw omgeving, is de periodiek controle van blusmiddelen van levensbelang.

Voorgeschreven onderhoud

Het correct onderhouden van brandblusmiddelen is wettelijk voorgeschreven. Het onderhoud dient vanuit wet- en regelgeving uitgevoerd te worden conform de onderhoudsnormen NEN 2559 voor draagbare blustoestellen, en NEN-EN 671-3 voor brandslanghaspels. Daarnaast verlangen verzekeringsmaatschappijen, overheidsdiensten, bouwverordeningen en onderhoud conform deze normen. Als bij controle na een calamiteit blijkt dat geen of weinig onderhoud is uitgevoerd aan de blusmiddelen, kan dat leiden tot hoge boetes en zelfs het sluiten van een bedrijf.

Periodiek onderhoud

Voor al uw periodiek onderhoud aan blusmiddelen kunt u bij SFA-Testsystemen terecht. Ongeacht type en/of merk van het blusmiddel. SFA-Testsystemen draagt zorg voor vakkundig en veilig maar vooral betrouwbaar onderhoud aan uw blusmiddelen conform bovenstaande onderhoudsnormen. In de normen wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende periodieke controles, te weten:

  • Jaarlijkse controle;
  • Uitgebreid onderhoud;
  • Buiten gebruik stellen en vervangen.

SFA-Testsystemen is gespecialiseerd in elk van de bovenstaande vormen van onderhoud. Wanneer het onderhoud niet op locatie kan plaatsvinden, voorziet SFA-Testsystemen u van goedgekeurde leenblussers, zodat u te allen tijde bent voorzien van brandbestrijdingsmiddelen voor een veilige omgeving. De uitkomsten van het onderhoud worden duidelijk en eenduidig omschreven in een keuringsrapport. Dit keuringsrapport, met indien gewenst  een certificaat, wordt verstrekt aan de opdrachtgever. SFA-Testsystemen denkt graag met u mee en geeft u advies waar nodig.  

  • Jaarlijkse controle;
  • Uitgebreid onderhoud;
  • Revisie;
  • Buiten gebruik stellen en vervangen;
SFA-Testsystemen is gespecialiseerd in elk van de bovenstaande onderhoudsvormen. Wanneer het onderhoud niet op locatie kan plaatsvinden, voorziet SFA-Testsystemen u van goedgekeurde leenblussers, zodat u te allen tijde bent voorzien van brandbestrijdingsmiddelen voor een veilige omgeving. De uitkomsten van het onderhoud worden duidelijk en eenduidig omschreven in een keuringsrapport. Dit keuringsrapport, met indien gewenst met een certificaat, wordt verstrekt aan de opdrachtgever. SFA-Testsystemen denkt graag met u mee en adviseert u waar nodig.

Geïnteresseerd?