Skip to main content

Veiligheidsinspecties

Tankinspectie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)

Wat is een PGS richtlijn?

Bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken hebben te maken met de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen oftewel PGS. In de publicatiereeks wordt zoveel mogelijk op integrale wijze aandacht besteed aan de arbeidsveiligheid, milieuveiligheid, transportveiligheid en brandveiligheid.

PGS Nieuwe stijl

Vanaf 2024 is de nieuwe Omgevingswet van kracht. Met deze nieuwe wet moeten ook de nodige stappen worden gezet omtrent het ontwikkelen van een nieuwe structuur van de richtlijnen uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS).

De PGS nieuwe stijl bevat 5 belangrijke elementen:

  • Duidelijke relatie met de wettelijke kaders

  • Inventarisatie en evaluatie van de belangrijkste risico’s
  • Een duidelijke beschrijving van het doel;
  • Het vastleggen van erkende maatregelen om aan die doelen te voldoen;
  • Hierbij werken partijen met de zogenaamde risicobenadering om hoofd- en bijzaken te onderscheiden.

Wat zijn de risico’s?

Risicobenadering heeft een belangrijke rol binnen de nieuwe PGS. De PGS-teams willen met deze aanpak op een systematische manier doelvoorschriften en erkende maatregelen vaststellen, naar aanleiding van een inventarisatie en evaluatie van de risico’s. Identificeren van scenario’s gebeurt uniform en is hierbij het belangrijkste. Alle risico’s en scenario’s worden geclassificeerd en gewogen.

Voordelen van risicobenadering:

  • Risico’s worden systematisch in kaart gebracht;
  • Risico’s worden vergeleken en keuzes maken wordt gemakkelijker;
  • De doelen worden duidelijker onderbouwd in de PGS Nieuwe Stijl. Daardoor wordt het voor bedrijven en overheden duidelijker waarom bepaalde eisen worden gesteld;
  • Bij het verschijnen van een nieuwe PGS komt een uniforme geharmoniseerde aanpak voor implementatie beschikbaar. Hiermee wordt meer landelijke uniformiteit gecreëerd.

PGS richtlijnen in (petro)chemie

De meest bekende PGS richtlijnen in de (petro)chemie zijn: 

PGS 15 – Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

PGS 29 – Bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks

PGS 30- Vloeibare brandstoffen in bovengrondse tank- en afleverinstallaties

PGS 31 – Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tanksinstallaties

Met behulp van 3D-meetapparatuur (laserscanners) kan SFA-Testsystemen tank(bund)-inhouds-, rondheid, en scheefstandsmetingen uitvoeren.  Klik hier voor meer informatie

PGS stappenplan

Wilt u er zeker van zijn dat uw bedrijf voldoet aan de aspecten van de betreffende PGS? Neem dan contact op met SFA-Testsystemen!

Geïnteresseerd?