Skip to main content

Veiligheidsinspecties

Tankinspectie

Tankinspectie d.m.v. onder- en overdruk

Opslagtanks dienen op een regelmatige basis op diverse aspecten te worden gecontroleerd om de integriteit te waarborgen en risico’s op calamiteiten met gevolgen voor mens en milieu te voorkomen. SFA-Testsystemen kan door door gebruik te maken van verschillende meettechnieken, gebaseerd op onder- of overdruk van lucht, diverse onderdelen van de tank inspecteren zoals de tankbodem, tankwand en het tankdak.

Inspectie bovengrondse enkelwandige tank/silo door middel van overdruk

Enkelwandige gesloten bovengrondse tanks en silo’s, al dan niet voorzien van een relief valve, kunnen door middel van overdruk getest worden op dichtheid. Via een speciale (eventueel nog aan te brengen) nozzle wordt lucht in de tank gebracht totdat een vooraf bepaalde overdruk wordt bereikt. De druk in de tank wordt op die vastgesteld waarde ingesteld. Eventueel drukverlies wordt direct waargenomen. Als dit drukverlies (mede) wordt veroorzaakt door (vooraf bekende) niet cruciale lekkages kan de overdruk in de tank gelijk worden gehouden door steeds lucht te blijven toevoeren. Eventueel overige lekkages van lasnaden en overige aansluitingen en details kunnen worden gedetecteerd met behulp van een speciale lekdetectiespray.

Inspectie tankbodem door middel van overdruk

Voor tanks met een dubbele bodem kan SFA de dichtheid bepalen en eventuele lekkages vaststellen. De inspectie wordt uitgevoerd overeenkomstig protocol API 575, paragraaf 9.2.3. “Evaluation by bubble test examination”. Daartoe wordt water in de tank gelaten, zodanig dat op het hoogste punt van de bodemplaat (midden) ca. 150 millimeter water staat. Vervolgens wordt via speciale nozzles lucht aangebracht tussen beide bodemplaten en overdruk op een vastgestelde waarde ingesteld. In geval van lekkage van de bovenste bodemplaat zullen luchtbellen in de tank direct zichtbaar worden. De tankbodem, alsmede lasnaden en andere details kunnen op deze relatief eenvoudige manier gecontroleerd worden op dichtheid.

Inspectie tankwand of tankbodem door middel van onderdruk

Dubbelwandig tanks en tanks uitgevoerd met een dubbel bodem, voorzien van een tussenliggend roosterwerk kunnen op dichtheid gecontroleerd worden door middel van een vacuümtest. Via speciale nozzles op de tankwand wordt de ruimte tussen de binnen- en de buitenwand op vacuüm gebracht. Het tussenliggend roostwerk voorkomt in dat geval dat de twee platen tegen elkaar worden getrokken en zorgt ervoor dat er vacuüm gecreëerd kan worden tussen beiden platen. Middels digitale meetapparatuur en datalogsysteem kan de tank gedurende een bepaalde periode op vacuüm worden ingesteld en gecontroleerd. Middels deze meettechniek kan de dichtheid van de een tankwand of tankbodem worden bepaald.

SFA kan ook opslagtanks digitaal in beeld brengen door middel van 3D laserscannen met deze methode kunnen onder andere (on)rondheid, scheefstand, vervormingen, beschadigingen in de tankwand inbeeld gebracht worden.

Geïnteresseerd?